Què fem

Fem un procés d’inclusió a través d’una formació a mida.
La formació és una introducció a la cultura del treball, i a través d’aquest procés formatiu busquem  l’equilibri de l’eix social i l’eix productiu.
La socialització és un procés d’aprenentatge que comprèn: presentar, interpretar, comunicar i experimentar.

Introducció a la cultura del treball:

Consisteix a rescatar els valors d’aquesta cultura: una estructura d’ordre, la tolerància amb ell mateix i amb l’altre, la capacitat de reconèixer una estructura organitzativa, l’adquisició d’una experiència i responsabilitat  en les seves actuacions, desenvolupar la confiança en les seves capacitats per poder ser corresponsable, aprendre i innovar, saber mostrar a la societat el que sap fer i el que aporta a la sostenibilitat amb les accions que porta a terme,  identificar-se amb el projecte perquè li dóna sentit a la seva vida quotidiana, i  finalment, perquè entén que la inclusió laboral representa, entre altres coses, ingressos econòmics.

Presentar, interpretar, comunicar i experimentar.

  • Presentar: oferir uns models de relació humana que són acceptats per la societat en general.
  • Interpretar: adonar-se d’aquesta proposta i fer-la seva.
  • Comunicar: fer el procés d’intercanviar aquesta experiència.
  • Experimentar: fer-la servir en la vida quotidiana i adonar-se que funciona en circumstàncies normals.

Per tant, el procés de socialització des d’una visió sociològica clàssica, s’entén com un procés integrador on adquireix: la maduresa, l’autonomia, la formació i com gran repte: la inclusió en la societat i en el mercat laboral.

Aquesta formació es desenvolupa en l’AULA FORMATIVA.

aula_formativa-13