Mòdul 11: Confecció III – Costura a màquina

Descripció:

Adquisició d’habilitats bàsiques per cosir a màquina petits arranjaments.


Leave a Reply