Mòdul 3: Prevenció de riscos laborals

Descripció:

Conjunt de coneixements, activitats i mesures adoptades o previstes en totes les fases productives d’una empresa amb la finalitat d’evitar o disminuir riscos físics, mentals i socials derivats del treball i incrementar la seguretat i salut laboral.


Leave a Reply