Mòdul 4: Verificació

Descripció:

La capacitat de distingir la feina ben feta de la mal feta en comparació amb un model establert.


Leave a Reply