CET

Missió:

El CET Estel Tàpia és una empresa social sense ànim de lucre l’objectiu de la qual és contractar persones amb discapacitat.

Visió:

El Centre Especial de Treball està centrar en crear llocs de treball i fer-ho de manera estable i regular.
El seu repte és incorporar al món laboral persones amb discapacitat que prèviament s’han format en manipulats i confecció textil.

Valors:

El CET és una empresa protegida que utilitza tots els recursos per facilitar i afavorir la continuïtat dels llocs de treball creats.
Per aquesta raó és fonamental un grup de professionals que recolzen des de diferents vessants com la psicologia, l’educació social i la sociologia, que la persona amb discapacitat faci el seu procés d’inclusió laboral.
productes serveis