L’ ASSOCIACIÓ

L’Associació Estel Tàpia és una entitat sense ànim de lucre que treballa des de 1984 al barri del Raval de Barcelona. El projecte Estel Tàpia té com a nucli central buscar l’equilibri constant entre l’eix social i el laboral, treballant amb persones adultes en situació d’exclusió social i laboral. L’objectiu prioritari de l’Associació és la inclusió laboral i social de persones, preferentment de la zona metropolitana de Barcelona que, per la seva situació de marginació i  discapacitat, tenen dificultats o poques possibilitats d’accedir al mercat laboral, desenvolupant els seus projectes laborals a la seu de l’entitat.
El projecte aborda la formació com a eix primordial, perquè els usuaris adquireixin  els coneixements tècnics i socials necessaris per  aconseguir  la  inclusió a través de la cultura del treball. L’objectiu primordial es que alguns dels nostres usuaris en situació extrema, desprès de la formació, es puguin incorporar al mon laboral, protegit o ordinari.